Lip care

Nói KHÔNG với Chì, Chất bảo quản, và các thành phần hoá học khác.

Chăm sóc cho đôi môi với dòng son dưỡng và son màu 100% tự nhiên của Arya Tara. Hãy sử dụng để cảm nhận sự khác biệt ngay từ lần đầu tiên.