Liên hệ/Contact us

Quý khách có thể liên hệ với Tara thông qua các kênh sau đây: 

 taranatural160@gmail.com

 160 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hải Châu, Đà nẵng

 (+84) 935131808

 https://www.facebook.com/TaraNaturalLab

Đơn giản nhất, vui lòng điền thông tin vào form sau và gửi cho chúng tôi.

Chân thành cám ơn!

 

Please contact us via any of the following:

 taranatural160@gmail.com

 160 Y Lan Nguyen Phi, Hai Chau, Danang

 (+84) 935131808

 https://www.facebook.com/TaraNaturalLab

or just simply filling out this form and hit "Send" button.

Thank You!