Cửa hàng/Stores Location

Hà nội

164B5 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0905010499 - 0912001178

790 Láng, Ngõ Pháo Đài Láng (cạnh 780B Láng đi vào 20m rẽ trái)

 

Đà Nẵng

141 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại 0905767197 - 03665007599

 

Hanoi - Vietnam

790 Láng,  Fortress Láng (next to 780B Lang, go to 20m, turn left), Hanoi

 

Tel: 0905010499 - 0912001178

 

 Danang - Vietnam

No 141 Tran Phu, Hai Chau, Danang

Tel: 0905767197 - 03665007599